(2) Andre knutepunkt

Som turist gikk herr Blikkfeste alltid i ring.
Han var helt kontrollert når han gikk slik omkring.
Så han så ingen ting. For den vemmelighet
han jo skydde, å røpe en hemmelighet!