(26) Tjuesjette knutepunkt

Den gang Blikkfeste jobbet, var han offiser.
Og da lærte herr Blikkfeste seg en maner.
Han lot alltid en kvinne gå foran seg der
han fikk lov, så han slapp å se på sine tær.