(31) Trettiførste knutepunkt

For herr Blikkfeste var det et terrible svinn,
det å komme til kort og gå ut av sitt skinn.
Så herr Blikkfeste åpnet hver samtale med
å fortelle at han ville være i fred.