(6) Sjette knutepunkt

En ting Blikkfeste kunne, var å kjøre bil.
I sitt ess var herr Blikkfeste, fikk han en fil.
Og han drømte erotisk om matriarkat
og om borger som måtte ha sertifikat.