(12) Tolvte knutepunkt

Så, en dag ble herr Blikkfeste veldig i tvil
om det syntes ham barnslig å bli infantil.
Men han tenkte, den var ikke krettsmester som
hadde gullet i lommen før seieren kom!