(13) Trettende knutepunkt

Han var god til å passe, var Blikkfestes dom,
når han tenkte på hvordan han til jorden kom.
Men han undret seg over at han var så spe.
For han mente han til jorden kom for å se!