(19) Nittende knutepunkt

En gang trente herr Blikkfeste på å gi akt.
Og han prøvde seg på å marsjere i takt.
Men jo mere han øvde, dess klarere ble
det at slik kunne ikke herr Blikkfeste be!