(20) Tjuende knutepunkt

Det var ingen ting Blikkfeste så på som sitt.
Alt hva Blikkfeste fikk til, han så på som gitt.
Her en dag var det dumt, det han gjorde. Og da
sa herr Blikkfeste at likevel var det bra!